پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اموراداری و پشتیبانی
اموراداری و پشتیبانی

رئیس امور اداری و پشتیبانی : جناب آقای داریوش کرمی

تلفن داخلی :237

شماره تلفن مستقیم:37258100

همکاران این بخش :

مسئول  پشتيباني و رفاه : جناب آقای پرویز کلانتری 

داخلی: 235

معاون امور اداری و پشتیبانی: سرکار خانم فاطمه رضایی

تلفن داخلی:253

 کارشناس امور اداری و پشتیبانی :سرکار خانم زهرا کرمی 

 تلفن داخلی :253 

 کارشناس امور اداری و پشتیبانی: جناب آقای محمدحسین حیدری 

کارشناس امور بازنشستگان :جهانشاه خدایاری

کارشناس رفاه و پشتیبانی :جناب آقای علی دابشلیم 

تلفن داخلی: 239

مسئول دبیرخانه : سركارسمیه میری

تلفن داخلی: 204

اپراتور دبیرخانه : سرکار خانم قدمی

تلفن داخلی: 204

اپراتور دبیرخانه : سرکار خانم منیژه مرادی

-تلفن داخلی: 204

مسئول بایگانی فنی و اسناد:سرکار خانم مریم یومی

تلفن داخلی: 265

بایگانی پرسنل: سرکارخانم فریده ظاهری

تلفن داخلی:248

مسئول کارپردازی:جناب آقای خلیل محمدی

تلفن داخلی:294

مسئول انبار : سرکارخانم نزرگش خوزستان

تلفن داخلی:250

مسئول  ماشین آلات: جناب آقای اکبر مرادی

تلفن داخلی:278

تلفنخانه : خانم مریم زارعی

تلفن داخلی : 9 

شرح وظایف :جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

چاپ | ارسال به ديگران  |