پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره استعدادیابی
اداره استعدادیابی
اداره استعداديابي
 

رییس اداره : سرکارخانم الهه محمدی

تلفن داخلی :224 

همکاران این بخش : 

کارشناس :  جناب آقای حسن محمدی 

 تلفن داخلی :275

کارشناس : سرکار خانم زهرا آزادی فر

تلفن داخلی :220 

کارشناس :  سرکار خانم زهرا پرویز

تلفن داخلی :220 

کارشناس :  سرکار خانم فرزانه محمدی

تلفن داخلی :274 

کارشناس :  سرکار خانم الهام حسنبیگی

تلفن داخلی :274 

کارشناس :  سرکار خانم سیدرضیه حسینی

تلفن داخلی :274 

کارشناس :  جناب آقای یادگار غالبی

تلفن داخلی :224 

 
 شرح وظائف اداره استعداد يابي و بهره برداري از اراضي :
 
چاپ | ارسال به ديگران  |