رئیس" />

رئیس" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - استارت رشد بهاره زودتر صورت می گیرد
بازدید : 77 25 آذر 1398 ساعت 8:9 شماره :67406

استارت رشد بهاره زودتر صورت می گیرد
 

رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت : با توجه اینکه در پویش ملی نهالکاری از نهال گلدانی گونه های جنگلی استفاده می شود یک ماه استارت رشد بهاره زودتر صورت می گیرد .

عبدالعلی جلیلیان رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت : با توجه اینکه در پویش ملی نهالکاری از نهال گلدانی گونه های جنگلی مانند بنه ،گلابی جنگلی ،بلوط، بادام تلخ ...و در گونه های توسعه فضای سبز مانند اقاقیا ارغوان داغداغان و... استفاده می شود بدلیل خزان کامل نو نهال ها و کاهش شدید جریان شیره گیاهی در جریان نقل و انتقال به عرصه و کاشت نونهال ها از تنش های محیطی در امان می باشند همچنبن بدلیل ایجاد فرصت مناسب جهت استقرار ریشه در خاک و پایداری کامل در خاک در اولین فرصت پس از نیمه دوم اسفند و شروع فرآیند رشد بهاره نونهال از حداکثر فاکتورهای موثر بر رشد از جمله نور ،مواد غذایی و دما استفاده نموده و در واقع حداقل یک ماه استارت رشد بهاره زودتر صورت می گیرد.

اجلیلیان اضافه کرد استفاده بهینه از نزولات آسمانی ،مدیریت زمانی مطلوب ، ایجاد فرصت ریشه دوانی مناسب در خاک از دیگر مزایای کشت پاییزه است .

جلیلیان در خاتمه افزود : از دیگر دلایل این رویکرد تغییرات اقلیمی و تاثیر این پدیده بر تقویم زمانی نهالکاری است که جهت تطبیق فرآیند های فیزیولوژیک با شرایط اقلیمی در دو دهه اخیر ،کارشناسان اکولوژی و مدیریت جنگل به اتفاق مناسبترین زمان کاشت گونه های جنگلی و توسعه فضای سبز را در نیمه اول پاییز تا قبل ار شروع یخبندان زمستانه می دانند که در چند سال اخیر این موضوع حتی در کاشت نهال گونه های باغی نیز فراگیر شده است .


 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :