مهندس عباس قنبری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسلام آبادغرب گفت در سال جاری " />  مهندس عباس قنبری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسلام آبادغرب گفت در سال جاری " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مدیریت بوم سازگان زاگرس در شهرستان اسلام آبادغرب
بازدید : 66 1 دی 1398 ساعت 11:20 شماره :67698

مدیریت بوم سازگان زاگرس در شهرستان اسلام آبادغرب

 مهندس عباس قنبری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسلام آبادغرب گفت در سال جاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۹۸ و با نام مدیریت بوم سازگان زاگرس ناحیه رویشی زاگرس ۷۰هکتار از اراضی ملی با مشارکت مردم زیر کشت گونه های جنگلی مانند بلوط،زالزالک و ...رفت.
وی گفت در سال گذشته هم در این حوزه ۵۰ هکتار از اراضی با گونه های جنگلی نهالکاری شد.
قنبری در خاتمه گفت حوزه آبخیز هرسم با مساحتی بالغ بر ۱۳۰۰۰۰هکتار در بخش حمیل شهرستان اسلام آباد غرب قرار دارد که در یک بازه ۵ ساله با انجام فعالیت های آبخیزداری تحت پوشش قرار خواهد گرفت.