نشست مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به همراه معاونین ایشان مهن" /> نشست مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به همراه معاونین ایشان مهن" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - نشست مهندس کولانی با معاونت اطلاعات و انتظامی یگان حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور
بازدید : 105 2 دی 1398 ساعت 13:42 شماره :67806

نشست مهندس کولانی با معاونت اطلاعات و انتظامی یگان حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

نشست مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به همراه معاونین ایشان مهندس دارابی ، مهندس معینیان و سرهنگ کرمی فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه با جناب سرهنگ امرایی معاونت اطلاعات و سرهنگ سوری معاونت انتظامی یگان حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشوربا موضوع بررسی عملکرد یگان حفاظت اداره کل و شهرستان های تابعه