در این بازدید مهندس کولانی گزارشی از اقدامات اداره منابع طبیعی به عنوان دستگاهی که ح" /> در این بازدید مهندس کولانی گزارشی از اقدامات اداره منابع طبیعی به عنوان دستگاهی که ح" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بازدید کارشناسان محترم اداره بازرسی استانداری کرمانشاه از اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری .
بازدید : 20 19 آبان 1400 ساعت 8:13 شماره :90613

بازدید کارشناسان محترم اداره بازرسی استانداری کرمانشاه از اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری .

 
در این بازدید مهندس کولانی گزارشی از اقدامات اداره منابع طبیعی به عنوان دستگاهی که حفاظت ۷۴درصد از مساحت استان که در زمره انفال الهی انفال الهی است را به سمع رسانده واز عرصه گسترده ۱۷۱۷۰۰۰هکتاری منابع طبیعی  استان واقداماتی که در قالب طرح ها عملیاتی می شوند تا این سرمایه ارزشمند حفظ،احیا ،توسعه ونهایتا زمینه بهره برداری بهینه آن فراهم آید گفتند واینکه چقدر این منابع برای جامعه روستایی وعشایری بصورت مستقیم وبه چه میزان جامعه شهری بصورت غیر مستقیم  برای ادامه حیات به آن وابسته اند گفتند که مورد توجه کارشناسان قرار گرفت


 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :