برنامه ارزنده از سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور با هدف جلب مشارکت" />  برنامه ارزنده از سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور با هدف جلب مشارکت" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - احاله مدیریت مراتع به مرتع‌داران و عشایر
بازدید : 32 20 آبان 1400 ساعت 8:58 شماره :90618

احاله مدیریت مراتع به مرتع‌داران و عشایر

 

 برنامه ارزنده از سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور با هدف جلب مشارکت مردم در حفظ عرصه‌های منابع طبیعی،

 مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه با حضور در دو دفتر ثبت اسناد رسمی شهرستان کرمانشاه اسناد احاله را امضا و به بهره‌برداران اهدا نمودند، وی گفت ما متولی حفظ، احیا ،توسعه و ایجاد زمینه بهره‌برداری بهینه از عرصه بیش‌از یک میلیون و صد و نود هزار هکتاری مراتع بدون احتساب پوشش زیر اشکوب جنگل‌ها هستیم ،وی گفت مراتع نقش بسزایی در زندگی عشایر و مرتعداران دارند علوفه ای که به رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد که برای این استفاده هم بایستی قوانینی را راعایت کنند که بنوعی تضمینی برای حفظ مراتعی است که بایستی زمینه های تجدید حیات آن فراهم شود.اما برنامه عملی احاله مدیریت مراتع می خواهد این مدیریت دولتی را به خود جامعه بهره بردار واگذار نماید که در قالب تهیه طرح حفظ کرده ،احیا کند وبهینه هم بهره برداری نماید ،
این مقام مسئول گفت  کارشناسان ما در سال جاری برای عرصه ای به مساحت ۷۰ هزار هکتار طرح تهیه کرده اند طی چند روز گذشته ما با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وحضور مرتعداران متقاضی اسناد ۱۳۵۹۰ هزار هکتار را اهدا کردیم طی روزهای آینده هم عرصه ای به مساحت ۲۷۵۰۰هکتار که آماده تهیه اسناد است را واگذار خواهیم کرد واین نکته را هم اعلام می کنیم که این آمادگی را داریم در صورت مراجعه عشایر ومرتعداران وتقاضای آنها تا پایان سال سطحی بالغ بر ۲۵۰۰۰۰هکتار از مراتع را احاله مدیریت کنیم که اقدامی ارزشمند در به صحنه کشاندن مردم در مدیریت خود بر مراتع خواهد بود.
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :