" />  " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم
بازدید : 29 21 آبان 1400 ساعت 9:30 شماره :90664

آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم
 

 

آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به استناد ابلاغیه نظام تولید نهال و مدیریت بهره وری نهالستان های جنگلی و در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت تولید بالقوه نهالستان های تحت مدیریت، در نظر دارد بخشی از ظرفیت تولید نهال در نهالستان های انزل سرپل ذهاب و بدره ای اسلام آباد غرب را در قالب تفاهم نامه مشارکت در تولید نهال برای اجرای طرح‌های زراعت چوب، جنگل کاری و توسعه فضای سبز به منظور حفاظت، توسعه احیاء و غنی سازی عرصه های منابع طبیعی با شرایط و ضوابط مندرج در تفاهم نامه های پیوست به فراخوان عمومی میگذارد لذا از کلیه تولید کنندگان نهال های مثمر وغیر مثمر جنگلی و فضای سبز که دارای سابقه تولید نهال گونه های مذکور میباشند دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 8 روز کاری  از تاریخ  22 / 08 / 1400 تا تاریخ 30 / 08 / 1400 درخواست کتبی خود را به همراه رزومه کاری در زمینه تولید نهال گونه های جنگلی و فضای سبز به اداره جنگلداری و جنگلکاری این  اداره کل تحویل نمایند .

انشاءاله کولانی       مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه   

 

/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/نهاستان بدره ای اسلام آبادغرب.pdf 

/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/نهالستان انزل سرپل ذهاب.pdf 

 


 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :