گزارش تصویری از حضور مدیرکل و معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در ج" />  گزارش تصویری از حضور مدیرکل و معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در ج" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - گزارش تصویری جلسه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور با حضور مدیر کل و معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
بازدید : 28 1 آذر 1400 ساعت 14:25 شماره :91004

گزارش تصویری جلسه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور با حضور مدیر کل و معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

 گزارش تصویری از حضور مدیرکل و معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در جلسه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ در سالن شهید مطیعی سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور


 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :