پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - لیست دفاتر پیشخوان
لیست دفاتر پیشخوان

ليست دفاتر پيشخوان که با آنها قرارداد منعقد شده است

رديف

نام و نام خانوادگي

شهرستان

شماره پروانه

شماره دفتر

1

مختار کاکا مرادي

ثلاث- تازه آباد- خيابان فرمانداري

72301033

08326723848

2

آسيه شاطالبي

گيلانغرب – ميدان مسجد جامع

72301008

08353228215

3

محمدامين خوش خو

پاوه- خيان شهداي 26 مرداد

72301233

08327221798

4

کتايون رضايي

کرمانشاه- الهيه

72301027

8382804

5

يداله منصوري

روانسر- بلوار معلم

72301016

08326528383

6

پريسا سلطانمرادي

    دالاهو – خيابان راه کربلا

72301191

08353724205

7

بهزاد حبيبي

پاوه- خيابان امام محمد شافعي

72301218

08327221777

8

خالد فتاحي

پاوه – نوسود-خيابان امام خميني

72301210

08327622009

9

ستارمرادي

کرمانشاه- وکيل آقا

72301113

7220021

10

سعيد اسماعيلي

اسلام آباد- شهرک وليعصر

72301267

08325223292

11

معصوم صيفي

پاوه – خيابان 26 مرداد

72301234

08327226910

12

عبدالرحيم نيکونژاد

اسلام آباد- خيابان شهيد مطهري

72301192

08325242296

13

صحبت اختياري

کرمانشاه بلوار شهيد رجايي

72301188

7212009

14

حسن مراد مرادي

سرپلدهاب- خيابان راه کربلا

72301070

08342229040

15

علي اصغر باقر نيا

اسلام آباد – خيابان شهرستاني

72301038

08325229696

16

پريا محمد مرادي

جوانرود خيابان شافعي

72301082

08326231303

17

فرزانه اله کرمي

کرمانشاه- بلوار راهنمايي

72301225

8232009

18

زهرا حشمتي منش

سنقرشهرک وليعصر

72301080

08384224553

19

محمد رفيعي مقدم

کنگاور- ميدان امام خميني

72301212

8382222445

20

تيمور قنبري

سرپلدهاب – خيابان امام خميني

72301213

08342231387

21

عطيه نام آور

پاوه نودشه- خيابان آزادي

72301111

08327643101

22

سميه اختياري

سرپلدهاب- خيابان راه کربلا

72301173

08342224525

23

حسين فتاحي

جوانرود خيابان طالقاني

72301175

08326229700

24

واليه حسيني مارگيراني

قصرشيرين – خيابان معلم

72301222

08354227294

25

عدنان اسماء ئي

روانسر-بلوار22 بهمن

72301215

08326525139

26

روناک ويسي

پاوه – شهرک ظفر

72301257

08327231300

27

بيتا قصاب پور

ماهيدشت

72301085

08324622212

28

فضيلت فرهنگي

کرمانشاه- شهرک بهداري

72301039

8395040

29

کيومرث غلامي

کرمانشاه – شهرک ظفر

72301024

4313000

30

عبدالکريم کزازي

روانسر- زمين شهري

72301041

08326526676

31

فتح اله فتحي

جوانرود- ميدان بسيج

72301247

08326223781

32

ميثم رضايي

کرمانشاه – شهرک سجاديه

72301203

8320373

33

فاطمه ابراهيمي

کرمانشاه-حافظيه

72301025

8364710

34

جبار محمدي

کرمانشاه-روستاي دره دراز

72301258

8281999

35

آرزو اکبري

کرمانشاه-نوبهار

72301181

8287018

36

منوچهر نظري

کرمانشاه- ميدان آزادي

72301028

8223061

37

حمزه قنبري

اسلام آباد- خيابان راه کربلا

72301217

08325226550

38

جعفر لرستاني

کرمانشاه-دبيراعظم

72301122

7224888

39

عبدالمجيد فتاحيان

اسلام آباد- خيابان حدادعادل

72301183

8325220414

40

هوشنگ کاوياني

کرمانشاه-الهيه

72301230

8274301

41

فريده کاکايي

کرمانشاه-دولت آباد

72301261

8274506

42

محمد ميري

کرمانشاه-مصدق

72301118

7220042

43

فرحناز نوروزي

اسلام آباد – شهر حميل -

72301184

08325622384

44

فرحناز نامداري

کرمانشاه – نقليه

72301205

7216606

45

آوات زاهدي

پاوه- ترمينال قديم کرمانشاه

72301108

08327234044

46

کامران جاسمي

کرمانشاه-مسکن

72301163

4237755

47

ليلي پاکباز

اسلام آباد- ميدان هدايت

72301116

08325235277

48

پروين مقصودي

کرند غرب – خيابان راه کربلا

72301186

08353724205

49

آمينه صيدي

جوانرود – خيابان طالقاني

72301046

08326226218

50

نوربانو بابائي نژاد

کرمانشاه- درود فرامان

72301231

8326599

51

منظر بابائي آينه

سرپلذهاب – خيابان راه کربلا

72301112

08342229191

52

شيرزاد خزاعي

صحنه- خيابان مولوي

72301179

08383227272

53

پرستو اصغري

کرمانشاه – نقليه

72301226

7221902

54

کامران محمدي(کامسو)

کرمانشاه –خيابان 40 متري مطهري غربي

72301044

7218833

55

سپيده مجردي

گيلانغرب بلوار شريعتي

72301268

08353224455

56

مرتضي قنبري

کرمانشاه-خيابان شيخ فاضل طوسي

72301010

8325550

57

محسن محمدي

کرمانشاه-چهارراه راهنمايي

72301050

8220718

58

سيد خالد جليليان

اسلام آباد- خيابان شهيد فکوري

72301207

08325223619

59

فاطمه نادري

ثلاث – تازه آباد

72301054

08326723851

60

محمدباقر نادري

سرپلدهاب – چهاراه احمد بن اسحقاق

72301091

08342221590

61

جواد رضايي

کرمانشاه-شهرک کرناچي

72301043

4282130

4282135

62

علي اميري

کرمانشاه - کارمندان

72301199

4217802

63

فاطمه رحماني

کرمانشاه الهيه

72301036

8386509

64

غلامعلي محمدي

روانسر- بلوار معلم

72301252

08326523555

65

زهرا اعظمي

کرمانشاه- شهرک امام خميني

72301206

8278534

66

ياسر فتاحي

پاوه-خيان امام محمد غزالي

72301013

08327221800

67

فاطمه قادري نصر آبادي

اسلام آباد- بلوار نوفل لوشاتو

72301172

08325220186

68

امجد فتاحي

جوانرود – خيابان امام خميني

72301178

08326231022

69

ادريس سليماني

جوانرود – خيابان شهدا

72301047

08326227370

70

ايوب عثماني

پاوه- باينگان بانه ور

72301083

 

71

سهراب رضايي

اسلام آباد خيابان شهيد مفتح

72301023

08329242766

72

الهام شمس نژاد

کرمانشاه-ميدان جهاد

72301035

7285896

73

شاهپور سليمي مهکي

سرپل ذهاب

72301209

2222321

74

ابراهيم پرواز

گيلانغرب- خيابان شهيد چمران

72301068

08353227770

75

ايرج تيموري

گيلانغرب- خيابان شهيد بهشتي

72301014

08353224903

77

بيژن منوچهرآبادي

کرمانشاه- آرياشهر

72301065

8332292

78

پروانه عليمرادي

سرپلدهاب – بلوار باهنر

72301066

08342220657

79

منيره اميدي

کرمانشاه-جليلي

72301272

 

80

زهرا غلامي

اسلام آباد- شهرک جهاد

72301270

 

81

مهدي سردره

سنقر – شهرک شهدا

72301275

8384229580

82

سيد سمين اسماعيلي

دالاهو- شهر گهواره

72301264

08355843045

83

ابوالقاسم رحيمي

اسلام آباد- روستاي کمره عليا

72301254

08325291568

84

محمد مرادي

کرمانشاه – ديزل آباد

72301265

8281593

85

جمشيد عزيزي

کرمانشاه-الهيه

72301101

8386679

86

ديانا بختياري

دالاهو- خيابان وليعصر

72301032

08353722249

89

پيمان رستمي

جوانرود – خيابان حمزه

72301064

08326230062

90

سياوش اميدي راد

هرسين – بلوار سپاه

72301011

08323230111

91

محبوبه رحيمي

هرسين – ميدان استقلال

72301087

08323222184

92

شهناز شيخه چگني

دولت آباد

72301181

08318287018

93

اخترخاني

قصرشيرين – خ دادگستري

72301216

 

94

محمد محمودي

ماهيدشت- روبروي جاده بوزان

72301012

08324622303

لیست دفاتر مورد تایید استانداری

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |