فهرست مناقصات  
 
  پروزه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آهوران

  فراخوان تجدید مناقصه
پروژه اجرای عملیات آبخیزداری مناقصه عمومی درخوزه آبخیز قارلق شهرستان کنگاور
  فراخوان مناقصه نوبت دوم
پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز آهوران شهرستان کرمانشاه
  پروژه نگهداری ،حراست ،حفاظت و دیدبانی از فضای باز منابع طبیعی

  احداث ساختمان اداری منابع طبیعی و آبهیزداری شهرستان سرپل ذهاب

  پروژه آبرسانی ،احداث آتش بر و ایاب و ذهاب پروژهای عمرانی منابع طبیعی و آبخیزداری

  پروژ اجرای عملیات سنگی ملاتی از حوزه آبخیز سیاه خور شهرستان اسلام آباد

  پروژ اجرای عملیات ابخیزداری در پارت حوزه ابخیز سد زاگرس گیلانغرب

  پروژ اجرای عملیات ابخیزداری درحوزه آبخیز اهوران شهرستان کرمانشاه

  پروژ اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز بازان شهرستان جوانرود

  پروژ اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه ابخیز تین وزردویی شهرستان پاوه

  پروژ اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه ابخیز زرین شهرستان کرمانشاه

  پروژ اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه ابخیز توت شامی شهرستان دالاهو

  پروژ اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه ابخیز توت شامی شهرستان دالاهو

1