حریم شخصی

 

بیانیه حفظ حریم خصوصی درگاه الکترونیکی سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری

اطلاعات شخصی هر فرد بخشی از حریم خصوصی وی محسوب میشود حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می شود بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیتهای جاری می گردد .هدف از این بیانیه آگاه ساختن شما در باره نحوه استفاده از اطلاعاتی است که هنگام بازدید از سایت / دریافت خدمت از جانب شما در یافت می گردد .

این سازمان بر اساس ماده 7 تصویبنامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 28/12/1395 خودرا ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد وکاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند دریافت کرده واز انتشار آن یا در اختیار قراردادن آن به دیگران خود داری می نماید .

اطلاعات جمع آوری شده از بازدیدکنندگان صرفاً برای بهبود کیفیت خدمات ومحتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع واجازه قبلی با فرد یا موسسه دیگری در میان نخواهیم گذاشت

اطلاعاتی که اخذ میشود :

به منظور کار با این تارنما و با استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است اتخاذ شود که شامل موارد ذیل می باشد :

=         کد ملی

=         نام ونام خانوادگی

=         شمار ه تماس

=         رایانامه ( پست الکترونیک )

چگونگی بهره برداری از اطلاعات :

محل ذخیره اطلاعات ، نحوه استفاده از آنها ، افراد ویا سازمانهایی که به آن دسترسی دارند به شرح ذیل می باشد :

کلیه اطلاعات درگاه الکترونیکی سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور و کلیه زیر درگاههای ستادی واستانی آن در سرورهای داخلی تحت نظارت سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور نگهداری می گردد و بالاترین سطوح امنیتی در آنها رعایت شده است .اطلاعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختیار متولیان رسیدگی به درخواستهای مطرح شده کاربران قرار خواهد گرفت این متولیان شامل واحدهای زیر مجموعه سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور می باشد .

امنیت اطلاعات :

ما اطمینان می دهیم که اطلاعات شما را به غیر از موارد ذکر شده در این بیانیه در اختیار هیچ سازمان یا فرد و یا تارنمایی قرار نمی دهیم

 

بيانيه  حريم خصوصی

در بيانيه حفظ حريم شخصي تشريح مي‌کنيم که چه اطلاعاتي را از شما گردآوري کرده، چگونه از اطلاعاتي که هنگام مراجعه به اين پايگاه اينترنتي در اختيارمان قرار مي‌دهيد، استفاده و از آ‌ن‌ها حفاظت مي‌کنيم.

ما حفظ حريم شخصي شما را تضمين مي‌کنيم. اگر در هنگام استفاده از اين پايگاه اينترنتي، از شما اطلاعاتي بخواهيم که هويت‌تان را آشکار کند مي‌توانيد مطمئن باشيد که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در اين بيانيه استفاده مي‌شود. در هر حال تعهدات و مسئوليت‌هاي ما محدود به توانايي‌ها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و يا حوادث و رويدادهاي غيرمترقبه يا اتفاقاتي که منتسب يا ناشي از اقدامات ما نباشد، مسئوليت و يا تعهدي نخواهيم داشت.

ممکن است در آينده تغييرات در اين سند اعمال شود. شما مي‌توانيد با مراجعه به اين صفحه از تغييرات ايجاد شده در بيانيه حفظ حريم شخصي ما مطلع شويد.

این سازمان بر اساس ماده 7 تصویبنامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 28/12/1395 خودرا ملزم به رعايت حريم خصوصی همه افراد وکاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفايت می کند دريافت کرده واز انتشار آن يا در اختيار قراردادن آن به ديگران خود داری می نمايد .

اطلاعات جمع آوری شده از بازديدکنندگان صرفاً برای بهبود کيفيت خدمات ومحتوای سايت مورد استفاده قرار می گيرد و هيچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع واجازه قبلی با فرد يا موسسه ديگری در ميان نخواهيم گذاشت.

 چه اطلاعاتي را گردآوري مي‌کنيم؟

ما ممکن است اين اطلاعات را از شما بگيريم:

نام و عنوان شغلي

اطلاعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونيک

اطلاعاتي براي پشتيباني و نحوه‌ي اطلاع‌رساني

اطلاعات مرتبط با نظرسنجي از مخاطبان

 با اطلاعاتي که مي‌گيريم چه مي‌کنيم؟

ما از اين اطلاعات براي شناخت نيازهاي شما و ارائه پيشنهادهاي بهتر به شما استفاده مي‌کنيم.به طور خاص، از اطلاعات گردآوري شده در سايت براي اين هدف‌ها استفاده مي‌کنيم:

ايجاد بانک اطلاعاتي مخاطبان يا همکاران بالقوه

استفاده از اطلاعات براي بهبود خدمات يا نحوه‌ي ارائه‌ي آن‌ها

ارائه‌ي امکانات جديد، پيشنهادهاي ويژه و يا ديگر اطلاعات

امنيت اطلاعات

ما متعهديم که امنيت اطلاعات شما را تضمين کنيم. براي جلوگيري از هر نوع دسترسي غيرمجاز و افشاي اطلاعات شما از همه شيوه‌هاي لازم استفاده مي‌کنيم تا امنيت اطلاعاتي را که به صورت آنلاين گردآوري مي‌کنيم، حفظ شود.

 لينک به سايت‌هاي ديگر

سايت ما ممکن است به سايت‌هاي ديگري لينک شود. وقتي که شما از طريق اين لينک‌ها از سايت ما خارج مي‌شويد، توجه داشته باشيد که ما بر ديگر سايت‌ها کنترل نداريم. درباره اين سايت‌ها شما بايد به بيانيه حريم شخصي آنها مراجعه کنيد.

 کنترل اطلاعات شخصي شما

ما اطلاعات شخصي شما را به اشخاص ثالث نمي‌فروشيم و به هيچ شکل ديگري در اختيارشان قرار نمي‌دهيم، مگر اينکه از طرف مراجع قضايي حکمي براي اين کار دريافت کنيم.

چگونگی بهره برداری از اطلاعات :

محل ذخيره اطلاعات ، نحوه استفاده از آنها ، افراد ويا سازمانهايی که به آن دسترسی دارند به شرح ذيل می باشد :

کلیه اطلاعات درگاه الکترونيکی سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداری کشور و کليه زير درگاههای ستادی واستانی آن در سرورهای داخلی تحت نظارت سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداری کشور نگهداری می گردد و بالاترين سطوح امنيتی در آنها رعايت شده است .اطلاعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختيار متوليان رسيدگی به درخواستهای مطرح شده کاربران قرار خواهد گرفت اين متوليان شامل واحدهای زير مجموعه سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداری کشور می باشد .