معرفی صفحه شفاف سازی و اطلاع رسانی مردمی در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم چنین رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری و با هدف افزایش فضای تعامل با مردم و بهره‌برداری از نظرات دلسوزانه آنها اقدام به راه اندازی صفحه شفاف سازی واطلاع رسانی مردمی در درگاه الکترونیکی سازمان نموده است. در این صفحه ضمن در دسترس قرار دادن اسناد بالادستی تکالیف و قوانین مرتبط با انتشار اطلاعات و حقوق شهروندی، فرایندهای کاری پالایش و رسیدگی به نظرات مردمی گزارش‌های عملکرد و راهبرد دستگاه، نظرسنجی‌ها و نتایج حاصله از آنها و اسناد اداری مورد درخواست شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تجمیع و انتشار می یابد.

فایل‌های پیوست: 

      مستند مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری  

     مستند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  

     راهبرد مشارکت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور